အချိန်ကိုပြောပြပါ

အချိန်

နှစ်လ, ရာသီ, အချိန် | ကလေးတွေအဘို့အဘိဓါန်

အချိန်ကိုကဘာလဲ?

အချိန်ကိုကဘာလဲ? ရှစ်နာရီခွဲ။ ကျောင်းကိုသွားပါ။ နှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်မနေပါနဲ့!
အချိန်ကိုကဘာလဲ? တဆယ်နာရီခွဲ။ ပြဇာတ်ထဲက။ ဘင်လာ!
အချိန်ကိုကဘာလဲ?
တဦးတည်းအတိတ်ထက်ဝက်။
လူတိုင်းအတွက်စားရန်အချိန်!
အချိန်ကိုကဘာလဲ? သုံးနာရီခွဲ။
ရဲ့အိမျသို့သွားကြကုန်အံ့။
ယခုငါတို့အခမဲ့နေပါပြီ!

 1. တစ်နာရီ
 2. ငါးအတိတ်တဦးတည်း
 3. တကျိပ်အတိတ်တဦးတည်း
 4. (က) လေးပုံတစ်ပုံအတိတ်တဦးတည်း
 5. နှစ်ဆယ်အတိတ်တဦးတည်း
 6. နှစ်ဆယ်ငါးအတိတ်တဦးတည်း
 7. တဦးတည်းအတိတ်ထက်ဝက်
 8. နှစ်ဆယ်ငါးနှစျခုမှ
 9. နှစ်ဆယ်နှစ်ယောက်
 10. (က) နှစ်ဦးကိုရန်လေးပုံတပုံ
 11. တကျိပ်နှစ်ယောက်
 12. ငါးနှစျခုမှ

အတူမိနစ်ကိုသုံးပါ သို့ နှင့် အတိတ် မိနစ်အရေအတွက်ကိုငါးဆယ်, တဆယ်နှစ်ဆယ်သို့မဟုတ်နှစ်ဆယ်ငါးမပါသောအခါ,
ခြောက်လအတိတ်မဟုတ်ခြောက်လအတိတ်ဥပမာသုံးခုကိုမိနစ်။

နေ့, ညဥ့်
12 နံနက်, 12 ညနေ
မွန်းတည့်, သန်းခေါင်
လက်ပတ်နာရီ, နာရီ

9 နံနက်ယံ၌ကိုးနာရီဖြစ်ကြောင်းကို
12.00 ညနေမွန်းတည့်
နေ့လည် 5 ညနေငါးနာရီ
ညဦးယံ၌ 7 ညနေခုနစ်ခုနာရီလောက်မှာ
7.57 နီးပါး / နီးပါးရှစ်နာရီလောက်မှာ
ကိုယ့်ရှစ်ပြီးနောက် 8.02
ညအချိန်တွင် 11.30 ညနေတကျိပ်တပါးသောသုံးဆယ်
12.00 နံနက်သန်းခေါင်

အချိန် - တောလ, နေ့စွဲ, အချိန် - ဓာတ်ပုံအဘိဓါန်

အချိန် - တောလ, နေ့စွဲ, အချိန် - ဓာတ်ပုံအဘိဓါန်

1 ။ နာရီ

2 ။ နာရီလက်

3 ။ မိနစ်လက်

4 ။ အသုံးပြုပြီးသား

5 ။ မျက်နှာ

6 ။ (ဒီဂျစ်တယ်) လက်ပတ်နာရီ

7 ။ (Analog စ) လက်ပတ်နာရီ

အချိန် - တောလ, နေ့စွဲ, အချိန် - ဓာတ်ပုံအဘိဓါန်

8 ။ တကျိပ်နှစ်ပါးသောနာရီလောက်မှာ (သန်းခေါင်)

9 ။ တကျိပ်နှစ်ပါးသောနာရီလောက်မှာ (မွန်းတည် / မွန်းတည့်)

10 ။ ခုနစျပါး (နာရီလောက်မှာ)

11 ။ ခုနစျပါးပြီးနောက်ခုနစ်ခုပါငါး / ငါး

12 ။ ခုနစျပါးပြီးနောက်ခုနစ်ခုတစ်ဆယ် / တစ်ဆယ်

13 ။ ခုနစျပါးတဆယ် / (က) ခုနစျပါးအပြီးလေးပုံတစ်ပုံ

14 ။ ခုနစျပါးပြီးနောက်ခုနစ်ခုနှစ်ဆယ် / နှစ်ဆယ်

အချိန် - တောလ, နေ့စွဲ, အချိန် - ဓာတ်ပုံအဘိဓါန်

15 ။ ခုနစျပါးသုံးဆယ်

16 ။ ခုနစျပါးသုံးဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော် / နှစ်ဆယ်ငါးမှရှစ်

17 ။ ရှစ်ခုနစ်လေးဆယ် / နှစ်ဆယ်

18 ။ ခုနစျပါးလေးဆယ့်ငါး / (က) သုံးလပတ်မှရှစ်

19 ။ ရှစ်ခုနစ်ငါးဆယ် / တစ်ဆယ်

20 ။ ရှစ်ခုနစ်ငါးဆယျငါး / ငါး

21 ။ နံနက်ယံ၌ရှစ်နံနက် / ရှစ် (နာရီလောက်မှာ)

22 ။ ရှစ်နာရီ / ရှစ် (နာရီလောက်မှာ) ညဦးယံ၌