ကြက်-ပင်လယ်စာ-Sheiifish

ကြက်ဘဲ

16 ။ မြေတပြင်လုံး (ကြက်သား)
17 ။ ကွဲ
18 ။ လေးပုံတပုံ

19 ။ ပေါင်
20 ။ ခြေထောက်
21 ။ ရင်
22 ။ တောင်ပံ
23 ။ ကြက်ဆင်

24 ။ ကြက်သား
25 ။ ဘဲ

ရေထွက်အစားအစာ

26 ။ ငါး

27 ။ အလုံးစုံ

28 ။ filet
29 ။ ကင်
Sheiifish

30 ။ ကျောက်ပုစွန်

31 ။ ပုစွန်
32 ။ ခရု)
33 ။ ကမာ (s) ကို
34 ။ ဂုံး)

35 ။ scallop (s) ကို
36 ။ ကဏန်း (s) ကို