စာသင်ခန်းလုပ်ဆောင်ချက်များ

စာသင်ခန်းလုပ်ဆောင်ချက်များ

သင့်ရဲ့အမည်ကိုပြော 1 ။
သင်၏နာမကို Repeat 2 ။
သင်၏နာမကိုစာလုံးပေါင်း 3 ။
သင်တို့၏နာမ Print 4 ။
သင်၏နာမကို Sign 5 ။
6 တက်ရပ်။
7 ဘုတ်အဖွဲ့သွားပါ။
8 ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ရေးပါ။
9 ဘုတ်အဖွဲ့အားဖျက်မည်။
10 ထိုင်သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံ down./Take ။
သင့်ရဲ့စာအုပ်ကိုဖွင့် 11 ။
12 ဖတ်စာမျက်နှာတစ်ဆယ်။
13 လေ့လာမှုစာမျက်နှာတစ်ဆယ်။
သင့်ရဲ့စာအုပ်ပိတ်ပြီး 14 ။
15 သင့်ရဲ့စာအုပ်ကွာထားပါ။
16 သင်၏လက်ကိုဖိအားပေးရန်။
17 မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးပါ။
18 မေးခွန်းကိုနားထောင်ပါ
မေးခွန်းအဖြေ 19 ။
20 အဖြေကိုနားထောင်ပါ။
သင့်ရဲ့အိမ်စာလုပ်ပါ 21 ။
22 သင့်ရဲ့အိမ်စာအတွက်ယူလာပါ။
23 အဖြေကိုကျော်သွားပါ။
သင့်ရဲ့အမှားဆုံးမ 24 ။
သင့်ရဲ့အိမ်စာအတွက် 25 လက်။
26 စာအုပ်တစ်အုပ်မျှဝေပါ။
27 မေးခွန်းကိုဆွေးနွေးပါ။
28 တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုကူညီပါ။
အတူတူအလုပ်လုပ် 29 ။
အတန်းနှင့်အတူ 30 ဝေမျှမယ်။


31 အဘိဓာန်ထဲမှာကြည့်ပါ။
32 စကားလုံးတစ်လုံးတက်ကြည့်ပါ။
33 နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစီရင်။
34 အဓိပ္ပါယ်ဖတ်ပါ။
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကော်ပီကူးပါ 35 ။
36 လုပ်ငန်းခွင်သင့်ကိုယ်ပိုင်အလုပ် alone./Do ။
တစ်ဖက်နှင့်အတူ 37 သူ Work ။
သေးငယ်တဲ့အုပ်စုများသို့တက်ကိုချိုး 38 ။
အုပ်စုတစုအတွက် 39 သူ Work ။
တစ်ဦးလူတန်းစားအဖြစ် 40 သူ Work ။
41 ရိပ်လျှော့ချ။
မီးပိတ်ထားပါ 42 ။
43 မျက်နှာပြင်မှာကြည့်ပါ။
44 မှတ်စုများကိုယူပါ။
မီးကိုဖွင့်မည် 45 ။
46 စာရွက်တစ်ရွက်ကိုထုတ်ယူပါ။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများထွက်မှဖြတ်သွား 47 ။
မေးခွန်းများကိုဖြေ 48 ။
သင့်ရဲ့အဖြေကို Check 49 ။
50 စစ်ဆေးမှုများစုဆောင်းပါ။
51 မှန်ကန်သောအဖြေကိုရွေးချယ်ပါ။
52 စက်ဝိုင်းမှန်ကန်သောအဖြေ။
53 ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ။
54 မာကုအဖြေ sheet./ ပူဖောင်းအဖြေ။
စကားတော်နှင့်ယှဉ်တွဲ 55 ။
56 ဟူသောစကားလုံးအောက်လိုင်းတား။
57 ဟူသောစကားလုံးမှထွက်ကူး။
58 နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို Unscramble ။
59 နိုင်ရန်အတွက်စကားများထားပါ။
60 စက္ကူသီးခြားစာရွက်ပေါ်ရေးချပါ။