သစ်ပင်, ပန်းပွင့်, အပင်

သစ်ပင်, ပန်းပွင့်နှင့်အပင်


1 ။ သစ်ပင်
2 ။ အရွက်-အရွက်
3 ။ သစ်ခက်
4 ။ ဌာနခှဲက
5 ။ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ
6 ။ နှာမောင်း
7 ။ ခှေးဟောငျ
8 ။ အမြစ်

9 ။ အပ်
10 ။ ကန်တော့ချွန်

11 ။ dogwood
12 ။ Holly
13 ။ Magnolia
14 ။ elm
15 ။ ချယ်ရီသီး
16 ။ လက်ဝါး

17 ။ ဘုစပတ်သစ်သား
18 ။ မေပယ်
19 ။ ဝက်သစ်ကျပင်

20 ။ ထင်းရုးပင်
21 ။ ရက်ဒ်ဝု
22 ။ (ငိုကွှေးလကျြ) မိုးမခ

23 ။ ပန်း
24 ။ ပွင့်လွှာ
25 ။ pistula
26 ။ stamen
27 ။ ပင်စည်
28 ။ အဖူး
29 ။ ဆူး
30 ။ မီးသီး

31 ။ chrysanthemum / mum,
32 ။ daffodil
33 ။ daisy
34 ။ gardenia
35 ။ နှင်းပန်း
36 ။ pansy
37 ။ petunia
38 ။ သစ်ခွ
39 ။ နှင်းဆီပင်
40 ။ နေကြာ
41 ။ နှင်းပန်း
42 ။ ခရမ်းရောင်

43 ။ ခြုံ
44 ။ ချုံ

45 ။ ဖမ်
46 ။ စက်ရုံ
47 ။ ရှားစောင်းပင်-cacti

48 ။ စပျစ်ပင်
49 ။ မြက်
50 ။ အဆိပ်ရှိနွယ်ပင်