အသားစားနို့တိုက်သတ္တဝါများ

အသားစားနို့တိုက်သတ္တဝါများ

အသားစားနို့တိုက်သတ္တဝါများ

ကြွက်, mink, ကျောက် marten, Fox, ရက်ကွန်းဝံ, marten,

အသားစားနို့တိုက်သတ္တဝါများ

mongoose, fennec, စကင့်, မြစ်ဖျံ, ဟာရှ, ခှေးအ, cougar, Lynx, ဝံပုလွေ,

အသားစားနို့တိုက်သတ္တဝါများ

cheetah, ကျားသစ်, ခြင်္သေ့, jaguar

အသားစားနို့တိုက်သတ္တဝါများ

အနက်ရောင်ဝက်ဝံ, ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံ, ကျား