ကြယ်တံခွန်, က Galaxy

Home » ကြယ်တံခွန်, က Galaxy

ကြယ်တံခွန်, က Galaxy - နက္ခတ္တဗေဒ

ကြယ်တံခွန်

ကြယ်တံခွန်နျူကလိယ, မေ့မြော, သဘာဝဓာတ်ငွေ့အမြီး, ခေါင်း, ဖုန်မှုန့်အမြီး

နျူကလိယ, မေ့မြော, သဘာဝဓာတ်ငွေ့အမြီး, ခေါင်း, ဖုန်မှုန့်အမြီး

ဂလက်ဆီ

က Galaxy Hubble ရဲ့ခွဲခြား, ဘဲဥပုံနဂါးငွေ့တန်း, lentiicular နဂါးငွေ့တန်း, လိမ်နဂါးငွေ့တန်း, လိမ်နဂါးငွေ့တန်း, မမှန်ကတော့ galaxy, လိမ်လက်မောင်း, နျူကလိယပိတ်ပင်။

Hubble ရဲ့ခွဲခြား, ဘဲဥပုံနဂါးငွေ့တန်း, lentiicular နဂါးငွေ့တန်း, လိမ်နဂါးငွေ့တန်း, လိမ်နဂါးငွေ့တန်း, မမှန်ကတော့ galaxy, လိမ်လက်မောင်း, နျူကလိယပိတ်ပင်။

Facebook က Comments