နေရောင်၏ဖွဲ့စည်းပုံ

Home » နေရောင်၏ဖွဲ့စည်းပုံ

နေရောင်၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ - နက္ခတ္တဗေဒ

နေရောင်၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ - နက္ခတ္တဗေဒ Chromosphere, spicules, photosphere, Corona, convection ဇုန်, ဓါတ်ရောင်ခြည်ဇုန်, core ကို, မီးတောက်, faculae, sunspot, ဝိုင်ယာကြိုး, ထင်ပေါ်ကျော်ကြား, granules,

Chromosphere, spicules, photosphere, Corona, convection ဇုန်, ဓါတ်ရောင်ခြည်ဇုန်, core ကို, မီးတောက်, faculae, sunspot, ဝိုင်ယာကြိုး, ထင်ပေါ်ကျော်ကြား, granules,

Facebook က Comments