အဆောက်အဦးအပြင်အပန်းဖြေ

Home » အဆောက်အဦးအပြင်အပန်းဖြေ

ပြင်ပအပနျးဖွမှေု

အေစခန်းချနေထိုင်မည့်


1 ။ တဲကို
2 ။ ခရီးသည်ပခုံးပိုးအိတ်
3 ။ ဝင်. အိပ်ရန်အိတ်
4 ။ တဲကိုလောင်းကြေး
5 ။ ပုဆိန်တိုကလေး
6 ။ မီးအိမ်
7 ။ စခန်းမီးဖို

ခတောင်တက်


8 ။ တောင်တက်ဖိနပ်
9 ။ 10 ဝိုငျးခွငျး။ လမ်းကြောင်းမြေပုံ

C. တောင်တက်


11 ။ တောင်တက်ဖိနပ်

ဃကျောက်တောင်တက်


12 ။ ကြိုးကြီး
13 ။ ကကြိုးတန်ဆာ

အီးပျော်ပွဲစား


14 ။ (ပျော်ပွဲစား) စောင်
15 ။ thermos
16 ။ ပျော်ပွဲစားခြင်းတောင်း

Facebook က Comments