အလုပ်ရုံ

Home » အလုပ်ရုံ

အလုပ်ရုံ - ဓာတ်ပုံအဘိဓါန်

စက်ရုံ - လုပ်ငန်းခွင် / အလုပ်အကိုင် - ဓာတ်ပုံအဘိဓါန်

1 ။ အချိန်နာရီ

2 ။ အချိန်ကတ်များ

စက်ရုံ - လုပ်ငန်းခွင် / အလုပ်အကိုင် - ဓာတ်ပုံအဘိဓါန်

3 ။ စက်ယန္တရား

4 ။ ကုနျလှောငျရုံ

5 ။ loading အထိုင်

စက်ရုံ - လုပ်ငန်းခွင် / အလုပ်အကိုင် - ဓာတ်ပုံအဘိဓါန်

6 ။ ကုန်တင်ဓာတ်လှေကား

7 ။ ပေါ်ကိုခါးပတ်

စက်ရုံ - လုပ်ငန်းခွင် / အလုပ်အကိုင် - ဓာတ်ပုံအဘိဓါန်

8 ။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမျက်မှန် / ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး

စက်ရုံ - လုပ်ငန်းခွင် / အလုပ်အကိုင် - ဓာတ်ပုံအဘိဓါန်

9 ။ မီးသတ်ဘူး

10 ။ ပထမဦးဆုံးအ-အကူအညီကိရိယာအစုံ

11 ။ pallet

12 ။ forklift

စက်ရုံ - လုပ်ငန်းခွင် / အလုပ်အကိုင် - ဓာတ်ပုံအဘိဓါန်

13 ။ အလုပ်သမားများကြီးကြပ်

14 ။ အလုပ်သမား

15 ။ အလုပ်ဘူတာရုံ

16 ။ Dolly

Facebook က Comments