ကွန်ပြူတာများ

Home » ကွန်ပြူတာများ

ကွန်ပြူတာများ

ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲ

1 (desktop ကို) ကွန်ပျူတာ
2 CPU ကို / central processing unit
3 မော်နီတာ / screen ကို
4, CD-ROM drive တခု
5, CD-ROM ကို
6 disk ကို drive ကို
7 (floppy) disk ကို
8 ကီးဘုတ်
9 mouse ကို
10 ပြားချပ်ချပ် panel ကိုမျက်နှာပြင် / LCD မျက်နှာပြင်
11 မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာ
12 Joystick
13 လမ်းကြောင်းဘောလုံးကို
14 modem
15 မြင့်တက်ကာကွယ်
16 ပရင်တာ
17 ကင်နာ
18 cable ကို

ကွန်ပျူတာ Software များ

19 စကားလုံး-processing ပရိုဂရမ်တစ်ခု
20 spreadsheet အစီအစဉ်ကို
21 ပညာရေးဆိုင်ရာဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်
22 ကွန်ပျူတာဂိမ်း

Facebook က Comments