ကောငျးကငျ, sistema က de coordenadas de la tierra

Home » ကောငျးကငျ, sistema က de coordenadas de la tierra

Sistema က de coordenadas ကောငျးကငျ, sistema က de coordenadas de la tierra-Astronomía

Sistema က de coordenadas ကောငျးကငျ

Sistema က de coordenadas ကောငျးကငျ esfera ကောငျးကငျ, အီကွေဒေါကောငျးကငျ, equinoccio vernal, esfera terrestre, ပိုလို celeste del Sur, ပိုလို celeste Norte, declinación, Eclíptica, တက်ကြွ derecha, meridiano ကောငျးကငျ

Esfera ကောငျးကငျ, အီကွေဒေါကောငျးကငျ, equinoccio vernal, esfera terrestre, ပိုလို celeste del Sur, ဝါးတားပိုလို Norte ကောငျးကငျ, declinación, Eclíptica, တက်ကြွ derecha, meridiano ကောငျးကငျ

Sistema က de coordenadas က de tierra

Sistema က de coordenadas de la tierra CírculoÁrtico, laitude, Trópicoက de ကင်ဆာ, အီကွေဒေါ, Trópicoက de Capricornio, လောင်ဂျီတွဒ်, círculoAntártico, ဝါးတားပိုလို Norte, Norte hemisferio, hemisferio sur, ပိုလို sur ။

Círculoအရောင်အသွေးစုံÁrtico, laitude, Trópicoက de ကင်ဆာ, အီကွေဒေါ, Trópicoက de Capricornio, လောင်ဂျီတွဒ်, círculoAntártico, ဝါးတားပိုလို Norte, Norte hemisferio, hemisferio sur, ပိုလို sur ။

Facebook က Comments