အသီး

Home » အသီး

အသီး

1 manzana
2 melocotón
3 pera
4 ငှက်ပျော
5 ငှက်ပျော
6 ciruela
7 albaricoque
8 nectarinas
9 ကီဝီ
10 သင်္ဘောသီး
11 သရက်သီး
12 သင်္ဘောသဖန်း
13 Coco
14 aguacate
15 ဖရဲသီး
16 ဖရဲသီး
17 sandía
18 piña
19 pomelo
20 limon
21 Lima
22 naranja
23 mandarina
24 uvas
25 cerezas
26 ciruelas pasas
27 fechas
28 pasas
29 tuercas
30 frambuesas
31 arándanos
32 စတော်ဘယ်ရီ

Diccionario del fruta-alimento-cuadro

Diccionario del fruta-alimento-cuadro

1 mandarina

2 pomelo

3 limon

4 Lima

5 naranja

Diccionario del fruta-alimento-cuadro

6 UVA

7 piña

8 ငှက်ပျော

Diccionario del fruta-alimento-cuadro

9 ဖရဲသီးက de melaza

10 aguacate

11 ကီဝီ

12 သင်္ဘောသီး

13 သရက်သီး

14 albaricoque

15 carambola

16 melocotón

Diccionario del fruta-alimento-cuadro

21 manzana

22 pera

23 sandía

24 ciruela

25 fresa

26 frambuesa

27 ဘလူးဘယ်ရီ

28 ruibarbo

29 cereza

17 pasas

18 ပုံ

19 ciruelas

20 fecha

Diccionario del fruta-alimento-cuadro

Tuercas

30 avellanas

31 nogal

32 Coco

33 nuez del Brasil

34 almendra

35 အများအပြား

36 anacardo

Facebook က Comments