ဆေးဝါး

Home » ဆေးဝါး

ဆေးဝါး


1 ။ အက်စ်ပရင်ဆေးပြား
2 ။ comprimés froids
3 ။ သြဇါဓါတ်
4 ။ sirop contre la toux

5 ။ gouttes က de toux
6 ။ pastilles က de လညျခြောငျး
7 ။ comprimés antiacide
8 ။ décongestionnant / မှုန်ရေမွှားနှာခေါင်းကိုလေပေါ်မှာပ
9 ။ gouttes Les yeux လောင်း

10 ။ pommade
11 ။ crème
12 ။ ဆေးရည်
13 ။ coussin chauffant

14 ။ paquet က de glace
15 ။ fauteuil

16 ။ pilule
17 ။ tablette
18 ။ Capsule
19 ။ Caplet
20 ။ cuillère
21 ။ ဟင်းချို

Facebook က Comments