ပင်လယ်ကမ်း

Home » ပင်လယ်ကမ်း

ပင်လယ်ကမ်း


1 ။ salvavidas
2 ။ soporte က de salvavidas
3 ။ salvavidas

4 ။ ရေစာဘား / refresco ရပ်တည်ချက်

5 ။ duna က de နယ်ပယ်တွင်
6 ။ ရော့ခ်

7 ။ nadador
8 ။ onda
9 ။ surfista

10 ။ proveedor
11 ။ bañista
12 ။ Castillo de la နယ်ပယ်တွင်
13 ။ concha / concha
14 ။ sombrilla က de playa
15 ။ (playa) silla
16 ။ (playa) toalla

17 ။ traje က de baño / bañador
18 ။ gorro က de baño
19 ။ kickboard
20 ။ Surf
21 ။ cometa
22 ။ balsa / colchónက de aire

23 ။ tubo

24 ။ (playa) Manta
25 ။ sombrero del sol
26 ။ gafas
27 ။ Loción bronceadora / ကာကွယ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး
28 ။ cubo / ပြောင်
29 ။ pala
30 ။ bola က de playa
31 ။ refrigerador

Facebook က Comments