တယ်လီဖုန်း et appareils-ဓာတ်ပုံကို

Home » တယ်လီဖုန်း et appareils-ဓာတ်ပုံကို

တယ်လီဖုန်း et appareils-ဓာတ်ပုံကို


1 တယ်လီဖုန်း / တယ်လီဖုန်း
2 တယ်လီဖုန်း sans ္တရ
3 တယ်လီဖုန်း cellulaire / တယ်လီဖုန်း cellulaire
4 ဘက်ထရီ
5 chargeur က de ဘက်ထရီ
6 répondeur
7 ပေဂျာ
8 PDA / organiseur ပုဂ္ဂိုလ်များélectronique
9 ဖက်စ်စက်
10 (Pocket) calculatrice
11 ajout de la စက်
12 régulateurက de တင်းမာမှု
13 adaptateur
ကင်မရာကို 14 (35 millimètres)
15 ပဲဟင်း
16 ရုပ်ရှင်
objectif zoom ကို 17
18 appareil ဓာတ်ပုံကိုnumérique
19 disque တှေ့မှတျတမျး
20 trépied
21 Flash ကို (Piece Joint)
appareil ဓာတ်ပုံကိုသွန်းလောင်းétui 22
23 projecteur က de diapositives
écran 24 (Movie,)

Facebook က Comments