လွန်ခဲ့တဲ့နှင့်သည်

Home » လွန်ခဲ့တဲ့နှင့်သည်

- အချိန် + လွန်ခဲ့တဲ့ ယခုမတိုင်မီ = အချိန်

  • ငါကိုခြောက်ပတ်ကစပိန်သို့သှားကွ၏ လွန်ခဲ့တဲ့ (= ယခုမတိုင်မီရက်သတ္တပတ်ခြောက်ပတ်)

- ဘို့ အချိန် = အချိန်ကုန်

  • ငါဂျာမဏီသို့သှားကွ၏ ဘို့ ခြောက်ပတ်အတွင်းကဒီနွေရာသီ (= ငါဂျာမနီမှာရက်သတ္တခြောက်ပတ်သုံးစွဲ)

Facebook က Comments