အားလုံးနှင့်မြေတပြင်လုံး

Home » အားလုံးနှင့်မြေတပြင်လုံး

- အားလုံး + စိတ်ပိုင်းဖြတ် + နာမ် = စိတ်ပိုင်းဖြတ် + အလုံးစုံ + နာမ်

  • အားလုံးငါ့အသက်ကို / ကြှနျတေျာ့ဘဝတစျခုလုံး
  • ဂျူလီအိမ်တွင်ရှိသမျှသောနွေရာသီကုန်ဆုံး / ဂျူလီအိမ်မှာတပြင်လုံးကိုနွေရာသီကုန်

- ပိုပြီးဘုံ: တပြင်လုံးကို + အနည်းကိန်းနာမ်
- ပိုပြီးဘုံ: အားလုံး + နာမ်

  • သူမသည်တပြင်လုံးကိုသင်ခန်းစာလျော့
  • သူမသည်အပေါငျးတို့သနို့ကိုသောက်ပါတယ်။

Facebook က Comments