စဉ်နှင့်အဘို့

Home » စဉ်နှင့်အဘို့

စဉ်အတွင်း တစ်ခုခုဖြစ်လာရင်ပြောပါတယ်
ဘို့ ကကြာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးပြောပါတယ်

နှိုငျးယှဉျ

  • ငါ့အဘဆေးရုံ၌ရှိ၏ နေစဉ်အတွင်း နွေရာသီ
  • ငါ့အဘဆေးရုံ၌ရှိ၏ ဘို့ ရက်သတ္တခြောက်ပတ် (မရစဉ်အတွင်း ခြောက်ပတ်အတွင်း)
  • ဒါဟာရွာစေမယ့် နေစဉ်အတွင်း ညဉ့် ဘို့ နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုနာရီ
  • ငါမခေါ်နဲ့သင်မြင်ပါလိမ့်မယ် ဘို့ မိနစ်အနည်းငယ် နေစဉ်အတွင်း မွန်းလွဲပိုင်းတွင်

Facebook က Comments