လာမယ့်နဲ့လာမယ့်

Home » လာမယ့်နဲ့လာမယ့်

Next ကိုတပတ်လာမည့် Montဇစသည်တို့ပဲဒီတစ်ခုအပြီးတစ်ပတ်သို့မဟုတ်တစ်လဖြစ်ပါတယ်။
ငါဇူလိုင်လအတွင်းစကားပြောငါဆိုလျှင်, လာမယ့် တစ်လသြဂုတ်လဖြစ်၏
ငါ 1900 အတွက်စကားပြောငါဆိုလျှင်, လာမယ့် တစ်နှစ် 1900 ဖြစ်ပါတယ်။
(preposition ရှေ့ဆက်သည်ဤအချိန်-အသုံးအနှုန်းတွေမတိုင်မီအသုံးမပြုဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်)

  • သွားတော့မယ်။ နောက်မှတွေ့မယ် လာမယ့် အပတ်က။
  • ငါဖြုန်းတယ် လာမယ့် ငါ့မိသားစုနှင့်အတူခရစ္စမတ်။
  • နောက်တစ်ခု တစ်နှစ်ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်။

နောက်တစ်နေ့အပတ်ကလာမည့်လတွင် စသည်တို့ကိုစကားပြော၏ယခုအချိန်တွင်စတင်စသည်တို့ကိုရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံးခုနစ်ရက်ပတ်လုံးများ၏ကာလကိုဆိုလိုနိုင်ပါ။
ဇူလိုင်လ 15th, 1985, ထိုတွင် လာမယ့် လဇူလိုင် 15th ကနေသြဂုတ်လ 15th ဖို့ကာလဖြစ်၏ အဆိုပါ လာမယ့် တစ်နှစ်ဇူလိုင်လ 1985 ကနေဇူလိုင်လ 1986 ဖို့ကာလဖြစ်ပါတယ်။

  • ငါဖြစ်ပါမယ် အလွန် လာမယ့်သီတင်းပတ် (ယနေ့စတင်ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး) အတွက်အလုပ်ရှုပ်နေ
  • အဆိုပါ လာမယ့် တစ်နှစ်ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်။ (= ယခုစတင်တကျိပ်နှစ်ပါးလအတွင်း)

Facebook က Comments