ကြိယာ Phrase N ကို

Home » ကြိယာ Phrase N ကို

+ ပြီးနောက်နာမကိုအမှီ * အခြားမိသားစုဝင်၏အမည်ကိုသုံးပြီးကလေးတစ်ဦးအမည် ငါသည်ငါ့အဖိုးအပြီးအမည်ရှိ၏။
ချွတ်ညိတ် အိပ်ပျော်သွားတယ် အဆိုပါရုပ်ရှင်ကြောင့်ကိုလက်စသတ်ခင်ငါပယ်ခေါင်းညိတ်နိုင်အောင်ပျင်းစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
+ န်းကျင်နှာခေါင်း ပတ်ပတ်လည်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ငါ့အမိအခန်းထဲမှာပတ်ပတ်လည် noses သောအခါငါကမုန်း။

Facebook က Comments